Dňa 4.2 2020 sa konalo na SPŠE Hálova 16 v Bratislave  finále súťaže  OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020 . Súťaž organizovala Asociácia Fisy, akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. SOŠ Kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave a SPŠE Hálova 16 v Bratislave sa na súťaži podieľali ako spoluorganizátori a s  Asociáciou Fisy spolupracujú už dlhšie v rámci súťaží a školení, ktoré zastrešujú známi českí  vizážisti Pavel Filandr a Jakub Nathaniel Syllte.   

Cieľom podujatia bolo dosiahnuť  vyššiu účasť a tiež zvýšiť kvalitu podujatia, podporiť partnerstvá škôl, škôl a zamestnávateľov ,vzájomné učenie a inšpiráciu. Podujatie sleduje propagáciu odborného vzdelávania,  Bratislavského regiónu a výmenu skúseností študentov stredných odborných škôl.

Do finále postúpili najlepší kaderníci, barbieri, vizážisti a make-up artisti zo Slovenska a Česka, súťažiaci z českých národných súťaží v Sušiciach, Domažliciach a Prostějove a Majstrovstiev Slovenska. Finále súťaže sa zúčastnilo najlepších 57 žiakov z 27 škôl z Česka a Slovenska v 7 disciplínach : Dámsky spoločenský účes, Pánsky strih a styling, Volná disciplína, Dámsky strih a styling, Fúkaná, Súťažný make-up, Face-painting.

Súťaž podporil finančne  Bratislavský samosprávny kraj-  zriaďovateľ  oboch škôl.

Hostia :Predseda BSK a zriaďovateľ oboch škôl, ako spoluorganizátorov súťaže pán Juraj Droba, Poslanec NR SR a poradca pána predsedu BSK pre oblasť školstva pán Branislav Gröhling, Zástupcovia BSK riaditeľka Odboru Školstva mládeže a športu pani Jana Zápalová a pán Tibor Varga, Zástupca ŠIOV-vu pani Mitošinková.

Študenti a učitelia z  partnerskej strednej odbornej školy z Rigy : Rigas Stila un Modes Tehnikum, ktorí sú v SOŠ kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej v BA na 3-týždňovej stáži v rámci Erasmu plus

 Mottom súťaže bolo: Učíme sa od najlepších!

 Celkovo bolo ocenených v rámci 1-3. miesta 17 súťažiacich a bolo udelených 5 mimoriadnych cien. A to dve Best Image, dve Prize of kreativity a Absolútny víťaž.

 SOŠ kaderníctva a vizážistiky  získala 4 ceny:

 Alex Paksi 3. miesto Pánsky strih a styling

Adrien Gombaiová   2.miesto Volná disciplína vlasy a make-up

Kitti Juhosová     1.miesto Facepainting

Kitti Juhosová Absolútny víťaz, získava vždy súťažiaci s najlepším bodovým hodnotením zo všetkých súťažiacich

 Na súťaž máme veľmi dobré ohlasy, nielen na celkový priebeh, organizačné zabezpečenie, ale aj profesionálne hodnotenie výsledných prác a celkovo veľmi dobrú úroveň súťažných prác. „