Aktuálne správy
Fašiangový bál v Plaveckom Podhradí

Fašiangový bál v Plaveckom Podhradí

Dva týždne po obecnom reprezentačnom plese sa v Domove sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí organizuje „Fašiangový bál“. Termín sme si vybrali veľmi pekný - štvrtok 20.2. 2020.  Keďže v našom zariadení je viac žien ako mužov, pozvali sme si tanečníkov z domova...

Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi

Žiaci SPOJENEJ ŠKOLY  na Tokajíckej ulici  zareagovali na výzvu a neváhali sa zapojiť do celoslovenskej  kampane, ktorú vyhlásil Slovenský Červený kríž na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Heslo kampane: „Láska lieči“ napomáha chorým ľuďom, ktorí čakajú na...

OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020

OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020

Dňa 4.2 2020 sa konalo na SPŠE Hálova 16 v Bratislave  finále súťaže  OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020 . Súťaž organizovala Asociácia Fisy, akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. SOŠ Kaderníctva...

Fašiangový bál v Plaveckom Podhradí

Fašiangový bál v Plaveckom Podhradí

Dva týždne po obecnom reprezentačnom plese sa v Domove sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí organizuje „Fašiangový bál“. Termín sme si vybrali veľmi pekný - štvrtok 20.2. 2020.  Keďže v našom zariadení je viac žien ako mužov, pozvali sme si tanečníkov z domova...